Prospect Studie

Wat is de prospect-studie?

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) van de Universiteit Gent onderzoekt twee nieuwe groepstrainingen voor personen met zelfmoordgedachten. Als je 18 jaar of ouder bent en zelfmoordgedachten hebt, nodigen we je uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Bij deelname aan het onderzoek word je willekeurig ingedeeld in een groep die deelneemt aan een groepstraining of in een controlegroep die geen extra training ontvangt.

Volgende twee trainingen worden aangeboden. Je kan slechts aan één training deelnemen.

Toekomstgerichte Training

Let op: deelname is enkel mogelijk na doorverwijzing door één van de deelnemende hulpverleningsinstanties, selecteer hier

Schrijf je in

Mindfulness Based Cognitive Training

Deelname is mogelijk voor iedereen.

Meer info en inschrijven